הגדלה
הקטנה
הזזה
תיחום מלא
מידע
מדידת מרחק או שטח
הדפסת מפה
ניקוי סימוני מסלול
הגדלה
1:10000 קנ''מ
קנ''מ 1:25000
קנ''מ 1:50000
קנ''מ 1:100000
קנ''מ 1:250000
קנ''מ 1:300,000
קנ''מ 1:4,000,000
הקטנה
   
 
התמקדות
 
 
 
מסלול
 
    
 
התמקדות ב:
 
מיקום במפהניקוי
 
תצוגת מפה ושכבות
המרכז למיפוי ישראל 2011 / מפה - © GISrael
מפת רקע